Smo pooblaščeni zbiralec odpadnih svinčenih akumulatorjev.