Baterije za elektro vozila

Baterije za elektro vozila

Baterije za elektro vozila z daljšimi intervali med dolivanji – večje prednosti za stranke

Manj je več – več prednosti 

V inovacije osredinjeno razmišljanje za EnerSys pomeni, da lahko tržišču pospešeno ponudimo nove proizvode. Naše celotno moštvo stremi k izdelovanju najboljših energetskih rešitev ter išče tesen stik s strankami in z dobavitelji, da bi vnaprej prepoznalo razvojne možnosti. Hawker Water Less je nov, učinkovit trakcijski akumulator z najsodobnejšo tehnologijo in atraktivnimi značilnostmi.

Baterije za elektro vozila Water Less ®  omogoča več fleksibilnostiin več časa zaradi daljših intervalov med dolivanji od 4, 8 oziroma 13 tednov glede na polnilno tehnologijo. To pomeni zelo nizke stroške osebja za dolivanje akumulatorjev: do 60 % (s 50-herčnim polnilnikom Hawker ) ali do 75 % (z inteligentnim HF-polnilnikom Hawker ). Baterije za elektro vozila Hawker Water Less so zelo zmogljivi in zanesljivi za vse FFZ-aplikacije. Proizvodna serija Hawker Water Less je inovativni razvoj v akumulatorski tehniki in vašemu podjetju prinaša presežek pri ekonomičnosti. Na baterije za elektro vozila pritrjen prikazovalnik nivoja elektrolita uporabnika obvešča o tem, kdaj mora akumulator ponovno napolniti z vodo.

Struktura celic

Vse baterije za elektro vozila Hawker Water Less ®  temeljijo na zanesljivi PzS-tehnologiji. Pozitivne elektrode so izdelane kot oklopna plošča (PzS), pri proizvodnji katerih so vgrajene najsodobnejše komponente za dosego še večje ekonomičnosti. Negativne plošče so izdelane kot mreža. Kot izločevalniki so uporabljeni mikroporozni ločilniki. Konstruktivne značilnosti, kot so elektrolitska kapaciteta, nižja višina prizme in novo dolivanje skozi zaklopni pokrov, so za naše stranke dodatna vrednost. Hawker Water Lessmanj je več. Redkejše dolivanje – več prednosti.

Možnosti baterije za elektro vozila

 • Hawker aquamatic: Nalivalni sistem za ponovno dolivanje omogoča centralno dolivanje vseh celic skozi en cevni sistem.
 • Mešanje eketrolita: za večino tipov celic (ni na voljo za BS-celice z dvema ali s tremi ploščami). Zagotavlja optimalne rezultate in podaljšuje življenjsko dobo baterij pri delovanju pod polno obremenitvijo.
 • Easyplus: HF-polnilniki (Powertech, Lifeplus) lahko z akumulatorjem komunicirajo. LED na aparatu Easyplus prikazuje, kdaj je treba doliti vodo. Dodatna varnostna funkcija omogoča, da polnilnik po določenem cikličnem številu ne polni več, ko se potrebno dolivanje zaustavi. Easyplus zagotavlja naslednje podatke o akumulatorju: o identiteti, zmogljivosti, temperaturi in napetosti.
 • Upravljanje akumulatorske skupine EnerSys obsega rešitve, ki omogočajo preprosto in gospodarno upravljanje akumulatorske skupine.

Možnosti

 • Več časa: daljši intervali med ponovnimidolivanji.
 • Več fleksibilnosti: ustrezno za 50-herčne polnilnike in HF-polnilnike.
 • Več prihranka: nižji stroški elektrike pri namestitvi HF-polnilnika Hawker.
 • Več možnosti uporabe: ustrezno za vse aplikacije.
 • Več velikosti: vse velikosti po DIN; tri velikosti BS.
 • Več možnosti uporabe: veliko opcij.

Dolivanje

Več fleksibilnosti

Pri polnilni tehniki je treba upoštevati značilnosti baterij za elektro vozila in uporabe. Gre za odločilni dejavnik za gospodarno uporabo baterij za elektro vozila. Baterije za elektro vozila Hawker Water Less so primerni za 50-herčne polnilnike in inteligentne HF-polnilnike. HF-polnilniki Hawker se samodejno prilagajajo zmogljivosti, napetosti Lifeplus) in tudi izpraznjenosti baterij, kar za stranke pomeni visoko mero prilagodljivosti. Dosegljivi so naslednji dolivalni intervali, ki temeljijo na 80-odstotni izpraznjenosti K5 enkrat na dan in pet dni v tednu):

 • 4 tedne s konvencionalnim 50-herčnim polnilnikom z dolivalnim faktorjem 1,2;
 • 8 tednov s HF-polnilnikom Hawker zdolivalnim faktorjem 1,10—1,12*;
 • 13 tednov, ko je akumulator opremljen z mešanjem elektrolita in je vstavljen HF-polnilnik Hawker z dolivalnim faktorjem 1,07.

* Če je na voljo HF-polnilnik, prosimo, danavežete stik s podjetjem Hawker .

Intervali med dolivanju

Katalogi